top of page
מסך מחשב.png
www.torros.net

חברות מיוצגות

לוגו חברת TORROS

חברה:

TORROS

מדינה:

אנגליה

ייסוד:

2001

אודות:

החברה מייצרת ומשווקת פתרונות בתחום השינוע. מוצרי החברה מבוססי אנרגיה חשמלית, מאפשרים הרמה והזזה של מיטענים, בדגש על טיפול בחביות ומטענים עגולים. מוצר הדגל של החברה הינו מלגזון בעל יכולת הרמה חשמלית מבוססת בורג, ומערכת נוספת לחביקה והיפוך של חביות, למשקלים של עד חצי טון

אתר:

בין מוצרי החברה:

Multilift הוא כלי הרמה חשמלי המיועד לשוק התעשייתי. הכלי מאפשר הרמה חשמלית של מטענים עד 500 ק"ג באופן בטיחותי ע"י מנגנון הנעה בורגי. הזזת הכלי ממקום למקום נעשה ע"י דחיפה ידנית של המפעיל. הכלי בעל מגוון רחב של אביזרי קצה לטיפול בחביות, משטחים, גלילים. הטיפול כולל חביקה של הפריטים ואף יכולת שפיכה הצידה וקדימה. הכלי מאפשר טיפול בטיחותי בפריטים כבדים, תוך שיפור תהליכים במפעל ושמירה על בריאות המפעיל.
Multilift Roll

Multilift הוא כלי הרמה חשמלי המיועד לשוק התעשייתי. הכלי מאפשר הרמה חשמלית של מטענים עד 500 ק"ג באופן בטיחותי ע"י מנגנון הנעה בורגי. הזזת הכלי ממקום למקום נעשה ע"י דחיפה ידנית של המפעיל. הכלי בעל מגוון רחב של אביזרי קצה לטיפול בחביות, משטחים, גלילים. הטיפול כולל חביקה של הפריטים ואף יכולת שפיכה הצידה וקדימה. הכלי מאפשר טיפול בטיחותי בפריטים כבדים, תוך שיפור תהליכים במפעל ושמירה על בריאות המפעיל.

Multilift הוא כלי הרמה חשמלי המיועד לשוק התעשייתי. הכלי מאפשר הרמה חשמלית של מטענים עד 500 ק"ג באופן בטיחותי ע"י מנגנון הנעה בורגי. הזזת הכלי ממקום למקום נעשה ע"י דחיפה ידנית של המפעיל. הכלי בעל מגוון רחב של אביזרי קצה לטיפול בחביות, משטחים, גלילים. הטיפול כולל חביקה של הפריטים ואף יכולת שפיכה הצידה וקדימה. הכלי מאפשר טיפול בטיחותי בפריטים כבדים, תוך שיפור תהליכים במפעל ושמירה על בריאות המפעיל.
Multilift Box

Multilift הוא כלי הרמה חשמלי המיועד לשוק התעשייתי. הכלי מאפשר הרמה חשמלית של מטענים עד 500 ק"ג באופן בטיחותי ע"י מנגנון הנעה בורגי. הזזת הכלי ממקום למקום נעשה ע"י דחיפה ידנית של המפעיל. הכלי בעל מגוון רחב של אביזרי קצה לטיפול בחביות, משטחים, גלילים. הטיפול כולל חביקה של הפריטים ואף יכולת שפיכה הצידה וקדימה. הכלי מאפשר טיפול בטיחותי בפריטים כבדים, תוך שיפור תהליכים במפעל ושמירה על בריאות המפעיל.

Multilift הוא כלי הרמה חשמלי המיועד לשוק התעשייתי. הכלי מאפשר הרמה חשמלית של מטענים עד 500 ק"ג באופן בטיחותי ע"י מנגנון הנעה בורגי. הזזת הכלי ממקום למקום נעשה ע"י דחיפה ידנית של המפעיל. הכלי בעל מגוון רחב של אביזרי קצה לטיפול בחביות, משטחים, גלילים. הטיפול כולל חביקה של הפריטים ואף יכולת שפיכה הצידה וקדימה. הכלי מאפשר טיפול בטיחותי בפריטים כבדים, תוך שיפור תהליכים במפעל ושמירה על בריאות המפעיל.
Multilift Drum

Multilift הוא כלי הרמה חשמלי המיועד לשוק התעשייתי. הכלי מאפשר הרמה חשמלית של מטענים עד 500 ק"ג באופן בטיחותי ע"י מנגנון הנעה בורגי. הזזת הכלי ממקום למקום נעשה ע"י דחיפה ידנית של המפעיל. הכלי בעל מגוון רחב של אביזרי קצה לטיפול בחביות, משטחים, גלילים. הטיפול כולל חביקה של הפריטים ואף יכולת שפיכה הצידה וקדימה. הכלי מאפשר טיפול בטיחותי בפריטים כבדים, תוך שיפור תהליכים במפעל ושמירה על בריאות המפעיל.

bottom of page