top of page

תעשייה אזרחית

פרויקטים נבחרים   |

פרויקט תעשייה אזרחית לדוגמה מתקן סריקת א

לקוח:

מנועי בית שמש

הפרויקט:

מתקן סריקת אקס-ריי לפריט של מנוע סילון

אודות:

הפרוייקט כלל פיתוח של מערכת הנעה למערכת אקס-ריי קנויה לפי מסמך הגדרות טכניות, הכנת תיק ייצור מלא, ייצור המערכת ואינטגרציה בבית הלקוח. המערכת כללה שילוב פתרון מכאני ובקרת תנועה לרמת TurnKey.

קטגוריה:

תעשייה אזרחית ומפעלי ייצור

שנה:

2015

הדמייה:

Play
לוגו מנועי בית שמש.png
פרויקט תעשייה אזרחית לדוגמה תבנית ייצור

לקוח:

קסנום

הפרויקט:

תבנית ייצור חומרים מרוכבים לפריט תעופתי.

אודות:

הפרוייקט כלל התבססות על מודלים של מוצר הלקוח, הגדרה משותפת של הצורך והפיתרון הטכני, תכנון מכאני, הכנת תיק ייצור מלא, ליווי הייצור והאינטגרציה עבור הלקוח.

קטגוריה:

תעשייה אזרחית ומפעלי ייצור

שנה

2013

הדמייה:

Play
לוגו קסנום.png
פרויקט תעשייה אזרחית
bottom of page